•  
  •  
  •  
 

Проекти

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж": Проект "Ученически практики"

На основание заповед РД 09-5476/28.10.2022г ПГСС"Г.М.Димитров" е включено в проект “Ученически практики” 2. През учебната 2022-2023 от училището  ще се вклщчат 5 ученици, които след приключване на проектните дейности, ще получат по 370лв. стипендия. С лед оформяне на проектната документация, ще стартират практическото обучение при работодателите, партньори по проекта.
 
https://upraktiki.mon.bg

 


Подкрепа за успех

 

Графици на заниманията по групи

2019/2020

Образование за утрешния ден

https://oud.mon.bg/

Ключови дигитални компетентности с ръководител Галя Недялкова

 

Подкрепа за успех

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

 

 

 

Полезни връзки

 

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Видин - http://www.vidin.bg
Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

 

Календар

 

Контакти