•  
  •  
  •  
 

Проекти

Подкрепа за успех

 

Графици на заниманията по групи

2019/2020

Образование за утрешния ден

https://oud.mon.bg/

Ключови дигитални компетентности с ръководител Галя Недялкова

 

Подкрепа за успех

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

 

 

 

Полезни връзки

 

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Видин - http://www.vidin.bg
Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

 

Календар

 

Контакти