•  
  •  
  •  
 

                                             

Професионална гимназия по селско стопанство „Г.М.Димитров“

гр. Дунавци, обл.Видин

ул. „Г. Димитров“ № 248, GSM 093149991, e-mail: pgss-dunavtsi@rio-vidin.org

 

 

 

График за провеждане на изпитите на учениците в задочна форма на обучение

 

Изпитна сесия  започва на 15.01.2018г. и  приключва на 26.01.2018г.

 

 

 

IX КЛАС

1.Физика и астрономия- 15.01.2018г./14.30часа/.

2.Математика -16.01.2018г./14.30часа/

3.Руски език- 19.01.2018г./14.30часа/

4. Информатика -22.01.2018г./14.30часа/

5. Информационни технологии – 23.01.2018г./14.30часа/

6.География и икономика– 17.01.2018г./14.30часа/

7.  Психология и логика– 18.01.2018г./14.30часа/

8.Здравословни и безопасни условия на труд- 25.01.2018г/14.30часа/

9.Техническо чертане – 26.01.2018г./14.30часа/

10.Ботаника– 24.01.2018г./14.30часа/

 

 

 

X КЛАС

 

 

1. Български език и литература- 15.01.2018г./14.30часа/.

2. Руски език -19.01.2018г. /14.30часа/

3. Математика-16.01.2018г./14.30часа/

4. Английски език -17.01.2018г./14.30часа./

5.Физика и астрономия– 18.01.2018г./14.30часа/

6.Здравословни и безопасни условия на труд- 25.01.2018г/14.30часа/

7. Техническа механика- 22.01.2018г. /14.30часа/

8. Електротехника-23.01.2018г./14.30часа/

9. Трактори и автомобили -24.01.2018г./14.30часа./

10.Трактори и автомобили практика– 25.01.2018г./14.30часа/

 

 

 

 

 

                                                        XI КЛАС

 

1.Математика- 15.01.2018г./14.30часа/

2.История и цивилизация- 17.01.2018г./14.30часа/

3.Сервиране – 16.01.2018г./14.30часа/

4. Сервиране / практика/-  18.01.2018г. /14.30часа/

5.Технология на кулинарната продукция - 19.01.2018г./14.30часа/

6.ЗИП Български език и литература  - 22.01.2018г./14.30часа/

7.ЗИП Биология и здравно образование- 24.01.2018г./14.30часа/

 

 

 

XII КЛАС

 

1.Чужд език по професия – английски език -15.01.2018г./14.30часа/

2.Технология на кулинарната продукция -16.01.2018г./14.30часа/

3. Технология на кулинарната продукция практика- 17.01.2018г./14.30часа /

 

 

 

    В училището има един ученик в самостоятелна форма на обучение – 12 клас професия Техник в лозаровинарството, които все още не е подал заявление за полагане на изпити през януарската изпитна сесия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезни връзки

 

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Видин - http://www.vidin.bg
Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

 

Календар

 

Контакти