•  
  •  
  •  
 

Учители

Номер по ред

Име

Фамилия

Длъжност

1

Александра

Спасова-Маринова

Директор, училище

2

Галя

Недялкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

3

Людмила

Крумова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

4

Анелия

Вачева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

5

Аделина

Любенова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

6

Жанета

Николова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

7

Емил

Бърдарски

Учител, теоретично обучение

8

Светла

Флокошелова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

9

Милена

Митова

Учител, теоретично обучение

10

Тетяна

Маркова

Учител, практическо обучение

11

Румен

Цанков

Старши учител, практическо обучение

12

Лариса

Цветкова

Старши възпитател

13

Бойка

Иванова

Счетоводител

19

 

 

 

Полезни връзки

 

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Видин - http://www.vidin.bg
Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

 

Календар

 

Контакти