•  
  •  
  •  
 

Добре дошли

 

 

 

Професионална гимназия по селско стопанство „Г.М.Димитров” е наследник на създаденото през 1927 г. практическо земеделско училище. Училището разполага със собствена сграда и започва своята дейност като допълнително земеделско училище.

 

През периода 1927 – 1935 година в училището са обучени 266 младежи и девойки в самостоятелни паралелки. През 1934 – 1935 учебна година училището се обзавежда с консервна работилница и се поставя началото на пашкулопроизводството.

 

С помощта на хората от района през 1937 година е построена нова сграда. През 1937 година училището организира засаждането на първата овощна градина на площ 20 дка. От 1938 година училището укрепва и се превръща в самостоятелен научен център, който дирижира развитието на земеделието в района.

 

От учебната 1949 – 1950 година училището се трансформира в техникум, който подготвя бригадири за ТКЗС по овощаролозаропроизводство и зеленчукопроизводство. Възпитаниците на училището участвуват в изложби в Москва и в град Ерфурт – Германия. За периода 1949 – 1959 г. училището подготвя 1100 ученици от цяла северна България. От 1959 г. започва подготовка на младши агроном след средно образование.

 

От 1956 до 1959 година към училището се построяват: общежитие, столова, работилници, гаражи. Разширява се сградата на учебния корпус и се издига втори етаж.

 

През учебната 1959 – 1960 г. училището се трансформира в техникум с 4-годишен курс на обучение.От учебната 2002 – 2003 г. училището се трансформира в професионална гимназия по селско стопанство.

 

През 2008 година в училището е открита нова паралелка за задочно обучение, специалност „Готвач”. Училището и до днес поддържа традициите за подготовка на квалифицирани кадри в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Полезни връзки

 

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Видин - http://www.vidin.bg
Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

 

Календар

 

Контакти